Jazyky:

ONLINE REZERVACE
DLOUHODOBÉ REZERVACE

  • Pro pravidelné návštěvy Vám rádi vytvoříme Dlouhodobou Rezervaci, na celou sportovní sezónu. Dlouhodobou rezervaci je možno založit pro raketové sporty i sálové lekce.
  • Dlouhodobá rezervace se musí pravidelně opakovat v týdenním intervalu (například každý čtvrtek v 18 hod.) po celou dobu jejího trvání. Jednotlivé rezervace si může klient libovolně upravovat nebo rušit dle Rezervačních podmínek.
  • Podmínkou vytvoření dlouhodobé rezervace je úvodní složení kreditu na účet klienta ve výši 1000 Kč při založení rezervace. Rezervace bude vytvořena až po písemném potvrzení odeslaném na emailovou adresu klienta.
  • Dlouhodobá rezervace bude zrušena při neuhrazeném poplatku za pozdní zrušení rezervace dle Rezervačních podmínek.