Jazyk:

ONLINE REZERVACE
VYTVOŘENÍ REZERVACE

ONLINE REZERVACE

(Přihlašovací jméno je vaše příjmení nebo email.)


  • Vytvoření rezervace je podmíněno složením Kreditu na účet klienta ve výši hodnoty rezervace, dle Ceníku.
  • Kredit je při využití služby možné použít k úhradě, nebo ho na účtu ponechat a úhradu provést jiným způsobem – peněžní formou, benefitem.
  • Zadanou rezervaci je možné zrušit bezplatně minimálně 12 hodin před jejím začátkem.
  • Za pozdější zrušení rezervace je klient povinen uhradit poplatek ve výši 50ti % z ceny rezervace. Pokud rezervace nebude zrušena alespoň 6 hodin před jejím začátkem, je klient povinen uhradit 100% ceny rezervace.
  • Služby Sportcentra může klient využít i bez předem vytvořené rezervace, v takovém případě ale nemůžeme zaručit volné sportoviště v požadovaný čas. Aktuální obsazenost je možné vždy předem zkontrolovat v Online Rezervacích.