Jazyk:

ONLINE REZERVACE
ONLINE REZERVACE

ONLINE REZERVACE


  • Vytvoření rezervace je podmíněno složením Kreditu na účtu klienta ve výši hodnoty rezervace, dle Ceníku.
  • Kredit je při využití služby možné použít k úhradě, nebo ho na účtu ponechat a úhradu provést jiným způsobem – peněžní formou, benefitem, z účtu jiného klienta.
  • Zadanou rezervaci je možné zrušit bezplatně jen 12 hodin před jejím začátkem.
  • Za pozdější zrušení rezervace je klient povinen uhradit poplatek ve výši 50ti % z ceny rezervace. Pokud rezervace nebude zrušena ani 6 hodin před jejím začátkem, je klient povinen uhradit 100% ceny rezervace.
  • Služby sportcentra můžete využít i bez předem vytvořené rezervace, v takovém případě vám ale nemůžeme zaručit volné sportoviště v požadovaný čas. Aktuální obsazenost je možné vždy předem zkontrolovat v Online Rezervacích.